NAPAKA: Id - clovekovprihodnjirazvoj - NE OBSTAJA!