Skok na prvo stran


na spletu
Materin znakŠri Aurobindov znak
 
  ŠRI AUROBINDO
  MATI
  AŠRAM
  KNJIGE
  Čitalnica
   
  Pregled sprememb
   
  Copyright
Oblika primerna za tiskanje

ŠRI AUROBINDO: ČLOVEŠKI CIKLUS

Živimo v času neprestanih sprememb, ko drugo za drugim prihaja iz rabe skoraj vse, česar smo bili vajeni prej, in ko tudi mnoge tradicionalne vrednote ali splošno razširjena gledanja na življenje za nas izgubljajo veljavo ali pa jih – četudi so nam še vedno blizu – vse bolj trga iz naših rok in odplavlja povodenj časa. V zameno za mnoge prejšnje stvari in vrednote, ki smo jih izgubili, nam naš čas ponuja obilico materialnih užitkov, ugodnosti in pripomočkov, vendar pa nas kljub svojim presenetljivim dosežkom, ki nam jih daje v znanosti, tehniki in gospodarstvu, dokaj pogosto pušča skoraj docela praznih rok, kar zadeva globlje odgovore na vprašanja o tem, kaj so resnične in pristne življenjske vrednote, katerim bi bilo tudi v spremenjenih razmerah modernega časa vredno in je treba slediti posamezniku in družbi, če hočemo ohraniti pravo notranje ravnovesje in mirno gotovost o vrednosti in smiselnosti svojega dela, težav in življenja. Prav tako malo jasnih in notranje zadovoljivih odgovorov je mogoče dobiti na vprašanje, kako razložiti vsa ta različna dogajanja in spremembe v družbi in še posebej mnoge pojave, s katerimi se naš čut za dobro, lepo in žlahtno nikakor ne more sprijazniti. Teže od vsega drugega pa je najti jasno zadovoljive in prepričljive odgovore na vprašanje, kam in v kakšno prihodnost nas vodijo vse te spremembe in kakšen je pravi smisel in smoter – če le-ta sploh obstaja – ne samo našega ločenega osebnega bivanja, temveč tudi življenja človeške skupnosti, naroda, družbe, človeštva.

Vrhu te splošne nejasnosti in pogosto tudi resnične zbeganosti spričo pomanjkanja zadovoljivih odgovorov na nekatera vprašanja, zadevajoča življenje posameznika in družbe, pa je pred nami prihodnost, ki se nam kaže polna velikih nevarnosti in celo smrtonosnih groženj.
...
Tako ni čudno, da ljudje s strahom ali bojaznijo gledajo v prihodnost, brez pravega upanja in zaupanja, ki bi moglo dajati polet in notranjo trdnost njihovim prizadevanjem in življenju. Ni čudno niti to, da je ob tem naglem slabljenju ali izginjanju tradicionalnih vrednot ali življenjskih načinov in v tej splošni zbeganosti oziroma negotovosti spričo nenehnih sprememb in tega občutka ogroženosti ter bitne življenjske frustriranosti v današnjem času najti vse več posameznikov, skupin in gibanj, ki se jim ne posreči najti obetajoče in ustvarjalne poti v prihodnost ter se zatekajo v dekadentne življenjske vzorce ali sledijo pervertiranim vrednotam in destruktivnim ciljem. Ni čudno, vendar pa je vsaj paradoksno, glede na to, da nam prav današnjost ponuja večje možnosti za prihodnost, kot so jih dajale vse znane prejšnje dobe.
...
Če nam sodobna psihologija vsaj nekaj lahko pove o tistih paradoksalnih pojavih današnjega časa, ki v glavnem izvirajo iz konfliktnosti in frustracij v posamezniku in v družbi ali iz divjih in neukročenih iracionalnih sil človekove animalne narave ... pa nam na primer skoraj nič ne more povedati o naravi njegovih najbolj človeških ali najvišjih osebnih ali kulturnih vrednot, doživetij, stvaritev, dosežkov ter o njegovih najglobljih, ali, denimo, prihodnjih rastnih, razvojnih potencialih, prav zato pa nam skorajda nič ne more povedati o njegovi prihodnji poti in rasti, niti ne o verjetnem ali pa možnem prihodnjem razvoju in rasti človeške družbe.
...
Tukaj je vredno prisluhniti temu, kaj nam lahko pove o naravi človeka in globljih determinantah razvoja človeške družbe, osnovnih vrednotah ter drugih silah, ki oblikujejo njeno življenje, in fazah skozi katere prehaja v svoji rasti, ter njenih bodočih možnostih, njenih razvojnih potencialih in samem smislu družbenega razvoja Šri Aurobido, eden največjih duhov in najbolj sijajnih predstavnikov Indije, kateremu je bil poleg obsežnega znanja o zgodovini in dosedanjemu razvoju človeške družbe lasten tudi najgloblji vpogled in najvišje izkustvo, kakršnega daje joga, se pravi, že tisočletja stara praktično psihološka veda in disciplina, ki – kot je videti – omogoča prodreti do večjih globin in višin človeškega bitja in do njegovih večjih razsežnosti, kot je doslej uspelo zahodni empirični psihologiji ...

Iz predgovora Janeza Svetine.
Šri Aurobindo: Človeški ciklus, psihologija družbenega razvoja. Izdala: Slovenska matica, Ljubljana 1980, ki ga je 2004 tudi ponatisnila. Knjiga ima 380 strani, 19x12 cm.

Knjigo lahko kupite v vsaki boljši knjigarni in na spletu.


 
  Zadnja posodobitev te strani: 22.04.2011