Skok na prvo stran


na spletu
Materin znakŠri Aurobindov znak
 
  Šri Aurobindo
  Mati
  Ašram
  Knjige
  Čitalnica
   
  Pregled sprememb
   
  Copyright
Oblika primerna za tiskanje

O MEDITACIJI IN DISCIPLINI (nadaljevanje prejšnjega članka 1. Meditacija)

2. DISCIPLINA

Pavitra

Pravkar opisane izkušnje so minljive. Kmalu po meditaciji izgubijo svojo življensko silo in propadejo kljub vsem naporom, da jih ohranimo. Minljivost izhaja iz sestavljenosti našega bitja. Zgrajeni smo iz številnih kosov, od katerih vsak vleče v svojo smer. Pod najvišjim teženjem in voljo sta mentalno in vitalno bitje, nato snovno telo. Tudi vsak od njih je sestavljen iz več delov, ki se na pobude iz zunanjega sveta odzivajo različno. Takšno navzkrižje dogajanj pa zatemnjuje spomin na duhovne izkušnje.

Moč, mir, luč in blaženost, ki jih zaznavamo ali sprejemamo med meditacijo, lahko ostanejo žive tudi med vsemi našimi vsakdanjimi absorbirajočimi dejavnostmi, vendar samo, kadar so vsi deli našega bitja skladno urejeni okrog našega osrednjega teženja in volje ter sprejmejo njuno vodstvo. Da bi se to doseglo, je nujna stroga disciplina. Samo ta lahko omogoči in pripravi združitev našega bitja.

Kmalu boste spoznali, da je združitev naporna naloga. Nasprotuje vsem vsakdanjim navadam, ki imajo čutno življenje za edino resničnost. Vztrajna disciplina, katere vrhunska izkušnja je odločilni preobrat naše budne zavesti, vsekakor lahko odstrani vsakršen odpor in povzroča preobrazbo našega bitja.

Podajamo (iz njegove knjige Mati) oris Šri Aurobindove Integralne joge, ki povsem ustreza tej potrebi:
„Potrebno osebno prizadevanje obsega trojno delovanje: teženje, odklanjanje in predajanje:
- budno, stalno in nepretrgano teženje - volje uma, iskanje srca, privolitev vitalnega bitja, hotenje odpreti se in napraviti gnetljivo fizično zavest in nrav;
- odklanjanje vzgibov nižje narave, zavračanje predstav, mnenj, predpostavk, navad, konstruktov, da bo resnično spoznanje lahko našlo prazen prostor v tihem umu; odklanjanje vitalnih, naravnih želja, zahtev, hrepenenj, strasti, sebičnosti, ponosa, objesnosti, poželenj, pohlepa, ljubosumnosti, zavisti, sovražnosti Resnici, da bosta resnična moč in veselje lahko lila od zgoraj v spokojno, širno, čvrsto in posvečeno vitalno bitje; odklanjanje topoumnosti fizične narave, dvoma, nevere, temačnosti, trdoglavosti, majhnosti, lenobnosti, nepripravljenosti spreminjati se, tamasa, da se bo v telesu, ki postaja vse bolj božansko, lahko utrdila prava ustaljenost Luči, Moči, Anande;
- predajanje sebe samih in vsega, kar smo in imamo, ter vsake ravni zavesti in vsakega vzgiba Božanskemu in Šakti.“
„Vzporedno z napredovanjem v predajanju in samoposvetitvi, se Sadhakh ove, da Sadhano opravlja Božanska Šakti, vlivajoč vanj več in več same sebe, kajti v njem najdeva svobodo in popolnost Božanske Narave. Kolikor bolj ta zavestni proces nadomešča njegovo lastno prizadevanje, toliko hitrejši in resničnejši postaja njegov razvoj. Osebnega prizadevanja ni mogoče popolnoma nadomestiti vse dotlej, dokler predanost in posvečenost nista čisti in ne zajemata vsega bitja od vrha do tal.“

Praktična uporaba tega dolgega nasveta je dosegljiva, vendar pa to ne pomeni, da je lahka. Glasi se: Darujte Božanskemu, Najvišjemu dogodke in okoliščine svojega vsakodnevega življenja, velike ali skromne, sprejmite jih take, kot pridejo, ne delajte razlike med dobrim in slabim, prijetnim in neprijetnim. Če ste v svojem darovanju, v svojem predajanju iskreni, se bo vaše življenje popolnoma spremenilo. Ugotovili boste, da vas vodi nevidna Roka (Šakti) in da vas je vodila vsa leta. Vsako jutro vas bo obhajala nova radost.

a) Med meditacijo ste izkusili, da je umski jaz lahko daleč od umske narave in zato ločen od nje: na eni strani Vi, na drugi strani vaše misli, predstave, mnenja (ali so res vaše?).

b) To ločitev nato lahko prenesete na področje čustev in občutij. To je dobro storiti v vsakdanjem življenju. Kadar začutite, kako se v vas dvigujejo gnus, jeza, pohlep ali strast, se odmaknite in opazujte. Nenadoma boste opazili, da čustvo ali občutek izgubi svojo moč ali celo izgine. To spoznanje pomaga pri obvladovanju lastnih (ali so res vaši lastni?) občutkov, čustev, hrepenenj - vitalne narave.

c)Tretje spoznanje, najtežje od vseh treh, je razmejevanje med vami in vašim fizičnim telesom. Odmaknite se od svojih občutij. Opazili boste, da se ne spreminjate, ne glede na to, ali se pojavijo ali ne. Prav tako se odmaknite od prijetnega in neprijetnega ali bolečega. Spoznajte, da vas nič od tega ne more premakniti, razen če jih sami sprejemate in se istite z njimi.

Ločitev med vami in vašim fizičnim telesom je težka zato, ker so vas vse življenje vzgajali, da je fizični svet edina realnost. Toda ko ločitev dosežete, vam prinaša številne dosežke: obvladovanje lastne fizične narave, njene mračnosti in toposti, njene nestanovitnosti in krhkosti. Dokler je ne dosežete, ste suženj svojega telesa, ko pa jo dosežete, ste njegov gospodar.
Tako doseženo trojno razdruženje omogoča, da lahko opravite vsako tudi najbolj nepomembno dejanje, po svojih najboljših močeh, z močno koncentracijo, obvladovanjem in učinkovitostjo. Dojeli boste, kot pravi Šri Aurobindo, da se v vas preliva vedno več Božanske Šakti, ki v vas najdeva „svobodo in popolnost Božanske Narave.“ Odkrili boste bogastvo skrite Anande, katere tri preobleke so brezbrižnost, bolečina in veselje. Prinaša vam ključ do popolnosti v Jogi in preobrazbi vaše narave.

Izvrstna navada je vkjučitev branja v svojo disciplino. Vzemite Šri Aurobindove ali Materine knjige, ki so vam dostopne. Brati ni treba veliko, zadostuje pol ure na dan. Berite počasi, berite znova, če je treba, nato premišljujte o tem, kar ste prebrali in mislite na to med delom. Poskušajte se v tem izuriti in to živeti. Tako boste postopoma prišli v stik s Šri Aurobindovo in Materino veliko Zavestjo (onadva sta za nas eno) in začeli boste razumevati skriti pomen njunega pisanja.

Imate spolne težave? Poskušajte zgraditi začasno harmonijo, brez samovoljnega zatiranja in tlačenja. Vse se bo postopoma razvilo in prečistilo, in zagospodovali boste na tem področju in na drugih. Šri Aurobindova in Materina knjižica O ljubezni vam bo predočila položaj Ljubezni v Stvarstvu in vam pomagala odkriti tudi svoj položaj v njem. Enotnega pravila za vse ni, vsakdo mora odkriti svoje lastno pravilo.


Nadaljujte, zaupajte! Tako si boste zgradili enotnost svojega bitja, in ko jo boste dosegli, bo preobrazba celotne vaše narave postala mogoča. Leta ne bodo pomenila nič več, saj ste se usmerili na pot k božanskemu.

Pomnite, da je cilj dolgotrajne svetovne evolucije prek mineralov, rastlin in živali in nato prek zaporednih človeških življenj in civilizacij v tem, da se človek individualno in univerzalno popolnoma prebudi. To pa pomeni, da ga ozavesti in naredi za gospodarja nad vsem, kar se pripeti v njem in v svetu okrog njega, in ga osvobodi tisočletne navezanosti na mnenja, strasti in občutke.

Pavitra

PV, MD-TJ


 
  Zadnja posodobitev te strani: 22.04.2011