Skok na prvo stran


na spletu
Materin znakŠri Aurobindov znak
 
  Šri Aurobindo
  Mati
  Ašram
  Knjige
  Čitalnica
   
  Pregled sprememb
   
  Copyright
Oblika primerna za tiskanje

BOG, NARAVA IN ČLOVEK (3. del)
(Beležke in odlomki o filozofiji, psihologiji in jogi)

...Prvi del lahko preberete tukaj...

...Drugi del lahko preberete tukaj...

5
Zakoreninjeno in temeljno pojmovanje Vedante je, da nekje obstaja ena sama resnica, ki je vseobsegajoča in vesoljna in v luči katere se razkrije in razloži celotno bivanje tako po svoji naravi kot po svojem cilju, samo če jo lahko najdemo, dosegljivo izkušnjam in samorazodetju, čeprav je nedostopna razumskemu raziskovanju. To vesoljno bivanje je kljub svoji mnogoterosti predmetov in različnosti videzov eno po tvarini in izvoru; obstaja neznana količina, X ali Brahman, na katero jo je mogoče zreducirati, kajti iz te izhaja in po njej še vedno obstaja.

6
Brahman je tisto, kar je bilo pred začetkom in kar bo po koncu vsega. Na začetku, pravi Upanišada, je bila Bit ali Ne-Bit, ki je videla v sebi stvarjenje sveta ali pa se je iz te Ne-Biti ali večne Biti rodilo zemeljsko bivanje. Kaj preprečuje nečasovnemu Večnemu, da bi si v sebi zamislilo Čas in si ga prenehalo zamišljati? Toda sama ideja predpostavlja čas.

7
Pravijo: "Na začetku je bila Bit, Duh, Večni." Toda začetka ni bilo nikoli, saj so Večni in njegova dejanja vedno in za zmeraj.
"Na začetku" je izraz, ki nima nobenega pomena, dokler ne govorimo o delih bivanja, njegovih delih v Času, njegovih delih v Prostoru, njegovih delih tvarine, kajti ti nimajo nobenega začetka in konca. Bivanje samo po sebi nima konca, saj ni nikoli imelo začetka.
Tega ni mogoče reči samo za čisto bivanje, bivanje v svojem bistvu brez kakršnega koli izraznega giba ali poteze, ampak za bivanje z vsem, kar vsebuje in razodeva v svojih globinah in na svojem površju. Saj je čisto bivanje samo stanje bitja in ne bivanje v vsej svoji resničnosti in celostnem pomenu.
In celo v tem stanju še vedno ni prazno ali brez vsake poteze, čeprav se zdi umirjenemu umu brezoblično, negibno, zgoščeno v golo edinstvenost. Vsebuje v sebi zavito vso resnico oblike, vso moč gibanja, vse, kar koli je kdaj bilo, je ali bo razodeto v tem ali katerem koli drugem vesolju.
Toda najvišja božanska Bit je onkraj vsake različnosti med čistim bivanjem ali pojavnim bivanjem, potezo ali brez poteze, obliko ali brez oblike, bitjem ali ne-bitjem, razodetostjo ali nerazodetim. Kajti to so razlike, posamezna stanja, nasprotne zamisli uma, ločene izkušnje Duše na umski ravni, manomaja puruša. Toda najvišji je onkraj Uma in nima nobene potrebe po takšnih ločevanjih in nasprotjih svoje narave.

SABCL177-TJ


 
  Zadnja posodobitev te strani: 19.03.2012