Skok na prvo stran


na spletu
Materin znakŠri Aurobindov znak
 
  ŠRI AUROBINDO
  MATI
  AŠRAM
  KNJIGE
  Čitalnica
   
  Pregled sprememb
   
  Copyright
Oblika primerna za tiskanje

BOG, NARAVA IN ČLOVEK (4. del)
(Beležke in odlomki o filozofiji, psihologiji in jogi)

...Prvi del lahko preberete tukaj...

...Drugi del lahko preberete tukaj...

...Tretji del lahko preberete tukaj...

Ekamevadvitiam: Edini brez Drugega

8
Vse bivanje je bivanje edinega Večnega in Neskončnega. Ekamevadvitiam – obstaja edini brez drugega in ničesar drugega ne more biti nikoli in nikjer.
Celo bivanje v Času je tisto, celo končno je tisto, saj je končno samo okoliščina Neskončnega in Čas je samo izraz Večnosti. Tisto, čemur pravimo nebožansko, je tisto, saj gre le za preobleko vseprisotnega Boga.

9
Vse bivanje je bivanje edinega Božanskega Večnega in Neskončnega, ničesar drugega ni in ne more biti. Tisto ni samo Neskončni, ampak tudi končni. Ne samo nečasovno, ampak tudi Čas in vse kar je v Času, ne samo neosebni, ampak oseba, kakovost in število in vse, kar je onkraj kakovosti in števil, Brezoblični in oblika, nič manj Individualno kot vesoljno in nadvesoljno, snov in življenje, um kot tudi duh, relativno in absolutno. Vse je tisto: ekamevadvitiam.
Vse tisto je resničnost Resničnega. Nobene potrebe ni, da bi si na račun bivanja v svetu izmišljali nekakšno večno počelo Maje. Ideja je v tem, da Najvišja Resničnost ni zmožna samorazodetja in da je njena edina moč moč samoprevare, je zadnje obupano zatekanje človeškega Uma in razuma, ki poskuša uiti težavi, ki jo je sam ustvaril, je njegova utvara ali Maja, ki si jo je naložil sam, in za pravo in popolno nadumsko zavest sijajnega Duha ne obstaja.
Nobene neskladnosti ni med Večnim in bivanjem v Času. Čas in Nečasovno sta ista Večnost v stanju vsebovanja samega sebe in v vzgibu razvijanja samega sebe. Nečasovno je večno in se spoznava v večni sedanjosti, prav tako je večen tudi Čas in spoznava se v nedeljivem vzgibu preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Gre za to, da se naša zavest samozastruplja z gibanjem, ki nam daje vtis deljenega Časa, zavesti, ki se giblje od enega trenutka do drugega, izgublja ob tem svojo preteklost, dosega prihodnost in povezuje vse tri samo s pomočjo spomina, ki povezuje to kar je, s tistim kar je bilo in s tistim kar bo. V večni Zavesti preteklost še vedno obstaja in se prek sedanjosti širi v prihodnost. Domnevati, da je Nečasovno ponižano s svojo brezčasovnostjo, ker se izloči iz gibanja Časa in da je zato Čas in vse, kar je v njem utvara ali pa domnevati, da obstaja samo čas in mi smo njegove začasne stvaritve, pomeni vsiljevati Božanskemu Večnemu nevednost in omejitve naše male površinske zavesti. Dejansko smo mi pod našo površino nečasovni in se razvijamo v gibanju svojega bivanja v večnem Času.

10
Ena sama Resničnost tvori vse neskončno: Edini, Božansko, Večno in Neskončno – obstaja samo Tisto in nobenega drugega bivanja ni. Ekamevadvitiam.
Neskončno, toda tudi končno bivanje je tisto edino bivanje, neskončno Bivanje, in nima ločene resničnosti. Večni, toda minljivo ni ničesar drugega kot gibanje te Večnosti. Čas se ne vzdržuje neodvisno. Božansko, kot tudi vse, kar se zdi nebožansko je preobleka Božanskega; ne obstaja nobeno stvarjenje nekega nepredvidljivega Nasprotnega.
Božanske Resničnosti ne omejuje oblika ali kakovost, toda tudi oblika in kakovost sta njegova, neskončna kakovost, nepreštevna oblika, posoda iz tiste zemlje, kovanec iz tistega zlata, barva, ki jo vsebuje tista presežna belina. Vse je božanski Večni in Neskončni.
Neosebni in Osebni nista nasprotna si videza, niti ne dvojna vidika, prav tako ni oseba naša prikladna predstava vedno brezosebne Entitete, pač pa je oboje za vedno Edini.
Vse je Božansko, celo tisto, kar je nebožansko. Ni je ne-biti, vse je večna Bit, vse to vesolje in vsa druga vesolja so časovna bivanja brezčasovnega Duha.

11
Obstaja edina resničnost in druge ne more biti, Edini, Božansko, Večno in neskončno. Ekam-evadvitiam brahma.
Edini je istočasno Mnogotero, saj obstaja v vsem, vse obstaja po njem, on je vse. Kakršna koli naj že bo raven bivanja, kakršno koli naj bo vesolje, kakršen koli naj bo posameznik, je resnica njegovega bivanja ista, ta je, da je Edini, saj drugega ne more biti. Presežni je Božansko, vesoljni je Božansko, individualni je Božansko, vsi so ena Resničnost.
Ne samo to, kar vidimo kot Neskončno, ampak tudi končno je tisto Edino Bivanje. Nima ločene neodvisne resničnosti. Ni samo Večni tisto, ampak tudi minljivo, saj je minljivo samo okoliščina Večnega, brez katerega sam Čas ne obstaja. Ne samo da je tisto, kar vidimo kot Božansko, toda nebožansko ni nič drugega kot zakrinkanost edinega Boga, ni stvarjenje iz nepredvidljivega Nasprotnega.

SABCL183-189


 
  Zadnja posodobitev te strani: 19.03.2012